Tečajevi engleskog jezika za djecu

Tečajevi engleskog jezika za djecu

http://www.novavarsavska.hr/wp-content/uploaded-files/tecajevi-za-djecu-400×265.jpg

Naši tečajevi engleskog jezika za djecu vode vaše dijete od predškolske dobi pa kroz cijelu osnovnu školu. Metodički i sadržajno su prilagođeni interesima i sposobnostima djece omogućujući im da s lakoćom i veseljem usvajaju strani jezik.; Mala djeca uče povezivanjem slike sa stranom rječju zato u nastavi koristimo obilje slikovnog materijala a također i na bazi povezivanja određene situacija sa stranim izrazima kroz igru i glumu.

http://www.novavarsavska.hr/wp-content/uploaded-files/tecajevi-za-djecu-400×265.jpg

2.98000 kn 9 x 32000 kn + 100 kn upis

webpage/url:http://www.novavarsavska.hr/tecajevi-stranih-jezika/tecajevi-engleskog-jezika/tecajevi-engleskog-jezika-za-djecu/|

Nova-djeca  http://www.novavarsavska.hr/